All posts by Wouter Tooren

Het verschil tussen ontwerpers en wetenschappers in de stedenbouw.

Is het mogelijk om een definitie te geven voor stedenbouw? Teruggebracht tot zijn fonetische kern bestaat de term uit twee onderdelen: stad en bouw. De stad slaat op het geheel aan kennis over wat de