Openbare ruimte in islamitische samenlevingen

In islamitische samenlevingen verschilt de opvatting ‘publieke en private ruimte’ van westerse samenlevingen. In westerse samenlevingen is de openbare ruimte toegankelijk voor alle leden van de samenleving. Privé ruimte is gereserveerd voor het individu, het huishouden of een aangewezen groep. Dit concept is niet direct vertaalbaar naar de islamitische notie van publieke en private ruimte. Het is daarom handig om hier bij het ontwerpen voor mensen uit een islamitische cultuur rekening mee te houden.

 

In de islamitische samenlevingen wordt openbare ruimte gezien als mannelijk ruimte, ook wel bekend als umma. Private ruimte wordt juist vaak gezien als vrouwelijke ruimte. Deze islamitische versie van de publieke en private ruimte is gevormd in het licht van de islamitische begrippen mahran en namahran. Maharan wijst op een categorie mensen met wie het huwelijk niet is toegestaan, meestal betekent dit het eigen gezin en nauwe verwanten. Namahran wijst op een categorie van mensen van het andere geslacht waarmee een huwelijk wel is toegestaan. Deze groep bestaan dus uit potentiële partners. Maharan en namahran zijn belangrijke sturende elementen voor de opvattingen over de openbare ruimte.

 

Voor mensen uit islamitische samenlevingen is het delen van ruimte met mensen die namahran zijn problematisch. Ruimte heeft culturele beperkingen op basis van de mogelijkheid voor het ontmoeten van namahran mensen. Vanwege deze reden gaat is de islamitische opvatting over publieke ruimte heel anders dan de westerse opvatting. In plaats daarvan wordt een differentiatie gebruikt op basis van mogelijke interacties in de ruimte. Omdat ruimtes buiten het huis een grotere kans bevat om een namahran te ontmoeten, kent deze ruimte ook meer beperkingen. De koran moedigt bijvoorbeeld vrouwen aan om zich bescheiden te kleden door het zoveel mogelijk bedekken van het lichaam.

 

Fysieke scheiding van mannen en vrouwen is een andere manier om het contact tussen mahran en namahran te voorkomen. Segregatie maakt het mogelijk dat bewegingen van mannen en vrouwen worden gecontroleerd en ontmoetingen worden voorkomen. Fysieke scheiding kan in de meeste aspecten van het openbare en sociale leven worden gevonden. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende compartimenten voor mannen en vrouwen in het openbaar vervoer, verschillende wachtruimtes en aparte winkelcentra exclusief voor vrouwen.

 

Omdat de westerse opvattingen over openbare ruimte niet hetzelfde is als openbare ruimte in islamitische samenlevingen dient de omgeving soms te worden aangepast aan het islamitische perspectief. Dit geld uiteraard met name in landen waar de islamitische godsdienst de norm is, zoals in het Midden-Oosten. De omgeving dient aan de gebruiker te communiceren welke gebieden zijn gespecificeerd voor mannen, vrouwen en gezinnen. Verschillende gebedsruimtes voor mannen en vrouwen moeten bijvoorbeeld worden vermeld op kaarten en wegwijzers. Architectuur kan de scheiding tussen Mahran en namahran helpen door het verstrekken van verschillende ruimtes voor beide geslachten. De aanpassing van de architectuur aan de islamitische cultuur resulteert in een betere functionaliteit en een prettigere beleving vanuit de eigen culturele (islamitische) achtergrond.

 

Meer lezen? Zie ook dit artikel van Carolyn Whitten: ‘When Cultures Collide: Planning for the Public Spatial Needs of Muslim Women in Sydney’ 

 

Posted by Wouter Tooren

Ik ontwikkel en analyseer gebruikerservaringen in de architectuur. Psycholoog, ontwerper, oprichter van Eyckveld. Liefhebber van goede koffie.

 1. EU en Turkije probleem!

  Terwijl de waarden van onze westerse democratie en de betekenis van de Turkse cultuur nog steeds tegenover elkaar staan, wilt dit land zonder enkele hervorming onmiddellijk lid worden bij EU? Wie begrijpt de waanzin niet? De mogelijke toetreding van Turken tot de EU heeft aanzienlijke geestelijke, politieke en territoriale impact, omdat de islam aanspraak maakt op heel Europa.

  Jihadisten willen straks alles opleggen als 80 Miljoen agressieve Turken zonder visum Europa binnendringen…!
  Schande dat we daar nog mee zaken doen met Turkije!? De mensenrechten die continue worden getreden met voeten!
  Veel Europese politici, falende oude garde verraadt eigen bevolking! Nieuwe verdrag tussen Turkije en EU is een nieuwe val voor de Europese volkeren! De overheid laat zich door deze Islamisten gewoon bedriegen. En wij moeten straks nog miljoenen turken opnemen!
  Zodra de moslimbevolking in dit land, dat zo dom is geweest islamitische immigranten in grote getale op te nemen, een kritische omvang bereikt, beginnen zich zichtbare veranderingen te ontwikkelen. Complete wijken in westerse steden worden plaatsen waar wanneer men zich niet aan de islamitische kledingvoorschriften houd, wordt uitgescholden, aangevallen of verkracht. Geleidelijk begint zelfs de politie dergelijke gebieden te mijden, omdat elke arrestatie van een moslim crimineel Jihadist kan uitmonden in felle tegenstand en rellen – vaak goedgekeurd door de liberale linkse media vanwege “religieuze discriminatie” en “racisme.” Meer en meer vrouwen beginnen de burka of sluier te dragen. In dit stadium neemt de vraag naar moskeeën toe, die als centra van macht dienen en als symbolen voor de islamitische overwinning. Wanneer uiteindelijk het volk door politici en media vertrouwd is gemaakt met de vereiste islamitische ‘vroomheden’, beginnen moslims hun recht op te eisen voor meer afscheidingen in openbare voorzieningen, op werkplekken, op scholen, hoge scholen en universiteiten.
  Een moslim immigrant zou niet mogen integreren in een westerse samenleving maar als zijn verblijf afhangt van een bepaalde mate van integratie, dan is het tijdelijk toegestaan zolang de onderwerping en islamisering van het gastland nog geen feit is.

  In Europa wordt de immigratie van niet westerse, islamitische massa gesteund en op veel beleidsterreinen begunstigd. Gevestigde elite heeft grote belangen bij de anti- Europese Moslims: naar schatting 62 miljoen, veel stemmen dus! Door dat het om een behoorlijk grote groep van islamieten gaat, onderwerpen veel politici zich aan de primitieve woestijnrovers. 
  Jihadisten van Turkije, Syrië, Irak, libie, Mali, Irak, Soedan, Somalië, Afghanistan etc..krijgen logistieke steun van Turkije en andere golfstaten.

  Het is overigens een schande dat de bestuurders van EU mee geholpen hebben aan de bouw van moskeeën, een locatie beschikbaar hebben gesteld of bestemmingsplannen hebben aangepast voor de agressieve massa…
   
  In Europese steden hebben de bestuurders mee geholpen aan de bouw van aantal moskeen en islamscholen die Turkije graag wilde hebben!! 
  Deze corrupte politici zijn dus politiek actief, maar niet voor eigen land. Ze werken voor de vijandige mogendheden…Zolang Europese bestuurders via moskeebouw, Islamschool migratie van Moslims blijven bevorderen, komen er nog miljoenen bij!
  Turkse Jihad (verovering van Europa) is gevaarlijker dan de ISIS Jihad!
  Het Turkse Diyanet controleert in Europa wonende Turkse moslims. De imams, islamitische strijders worden door Diyanet in Turkije geselecteerd en hierheen gestuurd. Turkije propageert zijn eigen Islam:Deze islam is de meest gewelddadige en dwingende cult uit de geschiedenis… zie Ottomaanse tijdperk! Dood degenen die het mohammedanisme verlaten of vermoord diegene die als moslim werden geboren maar de cult niet willen volgen, is een belangrijk onderdeel van de islam. Mohammed moest dus zijn macht handhaven door diegene te vermoorden die zijn geloof niet wilden volgen. Dit is één methode om totalitaire controle uit te oefenen. Geen andere interpretatie van de islamitische geschiedenis kan een andere conclusie onthullen.

  Het is een verregaande controle via Turkse wetgeving. De essentie is dat de westerse waarden en de turkse islamitische waarden onverenigbaar zijn! 
  Democratie, vrouwenrechten, gelijkwaardigheid van religies, recht van vrije meningsuiting zijn de peilpunten! 
  Gescheiden loketten, stoelenrijtjes voor vrouwen en verplichte hoofddoeken zijn de kleine pasjes die gemaakt worden om de islam vaste voet te geven in het maatschappelijke leven. 
  Alle verworvenheden en inzichten worden door de islamaanhangers in meerdere of mindere mate opnieuw ter discussie gesteld, alsof we de onze die niet in volle overtuiging ons eigen gemaakt hebben in het Westen. Alsof we erop zitten te verwachten op verbeteringen voorgesteld door de Islamaanhangers! De corrupte politieke elites van de westerse landen vinden dit zelfs goed. Enthousiast Allah Akbar! geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van ongelovigen in laten zien dat de Moslim Jeugd in Europa in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne. Het voornaamste element van de Turkse strijd tegen het Westen bestaat uit demografische oorlogsvoering met de volgende elementen: migratie en de vorming van geïsoleerde moslimgemeenschappen in EU landen…

  MIGRATIE EN GELOOF ALS DEKMANTEL!

  Krijgsheer Mohammed maakte duidelijk dat migratie een religieus gebod is. De reden hiervoor is simpel: hoe meer moslims naar het Westen komen, hoe meer mogelijkheden om in organisaties te infiltreren en hoe meer soldaten van de jihad zich zullen gelden wanneer het moment daar is, met het uiteindelijke doel de overwinning voor de islam.
  Migreren is een voorbereidende fase voor de jihad, en Mohammed zei hierover het volgende;
  Ik verplicht u waarmee Allah mij heeft verplicht; je aansluiten, gehoorzamen, plicht vervullen, emigreren en jihad voeren omwille van Allah.
  Migratie is de opstap naar Jihad: in landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.
  Migratie en/of Jihad [strijden] moeten leiden tot hetzelfde doel: islam in Egypte, Palestina en Iran werden met het zwaard veroverd, terwijl Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India dankzij migratie werden geïslamiseerd.
  Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.
  Het is dus niet bizar dat de Turkse islamieten die extreem tegen de waarden en normen van Europa zijn, ten koste van alles een EU lidmaatschap eisen..
  Afpersen en chanteren om lid te worden!! Moslim migratie is een overgangsperiode waarin de ontvangende samenleving wordt voorbereid te transformeren van een open samenleving naar een islamitische samenleving met slaven van Allah, met een staat gebaseerd op islamitische principes.

  EU+Turkije verdrag is een grote val!

  Het is pure grootheidswaanzin miljoenen Turken daartoe uit te nodigen..Uit meest islamitische landen stromen nog honderden miljoenen ongeschoolde migranten en zogenaamde asielzoekers, voor wie hier geen werk was, naar ons uitkeringsparadijs. Turken willen in Europa hun infrastructuur verder verbreiden en van daaruit wordt de omringende bevolking verdreven!
  Migratie van moslims naar niet-islamitische gebieden, waar zij kernen vormen, die zich ongelooflijk snel uitbreiden.. Dit is de basis van islamitische demografische oorlogsvoering, die in koran en hadith in detail is uitgewerkt. Daardoor wordt immers de normale bevolkingsgroei verveelvoudigd. Zij mogen zich ook niet vermengen of vriendschappelijk omgaan met de omringende bevolking. Dan behoren zij tot de ongelovigen. Vanuit zo’n van de omgeving geïsoleerde voorpost wordt dan de omringende bevolking met geweld verdreven en ruimte gecreëerd voor verdere immigratie!
  Via gelegaliseerde (zonder visa) migratie door ook andere islamitische landen willen de Turken de Europese Gemeenschap, de restanten van Europese beschaving vernietigen. Daardoor zullen immers de allergrootste islamitische migratiestromen ooit naar het Westen ontstaan en wordt de Westerse samenleving en democratische rechtsorde voorgoed vernietigd.

  Volgens dit vijandelijke EU verdrag, naast de zwakke Syrische strijders, worden er dus doelbewust Turkse islamieten massaal binnengehaald!
  Turkse Islamitische leiders en hun handlangers in Europa maken weg vrij voor inbezitneming van Europa door de moslims! 
  De grote steden worden zeer binnenkort geheel overheerst door de islam. Op middellange termijn zal de islam een meerderheid vormen en hier een middeleeuwse islamitische wetgeving in kunnen voeren en het hele land met geweld overheersen. Burgeroorlogen zoals in Syrie en Irak zijn dan in Europa onvermijdelijk.

  Beantwoorden

 2. FLORAC BOSCH 27 juni, 2016 at 14:57

  Kolonisatie van Europa door de uitstoot van Moslims.

  Islamitische instroom van Merkel + Erdogan groeit Exponentieel. In Turkije georganiseerde salafisten, alle vijandelijke islamieten worden als “oorlogsslachtoffer” naar EU gedumpt!
  EU top heeft onder de naam “vluchtelingencrisis” nog miljoenen Moslims naar Europa geïmporteerd. Er blijkt nu dat Merkel  inmiddels zichzelf als de baas van de EU ziet, ging ook met dictator Erdogan Islamitische volksverhuizing te regulieren namens hele EU…!
  Merkel + Erdogan verdrag om hele Islamitische instroom te regulieren en voor altijd te legaliseren is een ramp geworden voor de EU! Nu willen veel landen deze Merkel’s EU verlaten!
  Merkel heeft Europa verraden: Merkel en haar ploeg zijn geen regerend team, het PR functionarissen die lopen te spinnen om de gebeurtenissen die ons onvermijdelijk overkomen zo prettig mogelijk te verkopen als terecht en moreel zeer verheven zoals een ‘waarden’ gemeenschap betaamt.

  Islamitische immigratie gestuurd door Turkije gaat onverminderd door!
  Het is werkelijk “geniaal” opgezet, maar ook zo misdadig duivels. De tsunami van moslim illegalen, jihadstrijders is gelegaliseerd via een verdrag van dictator Erdogan!
  Merkel benadrukt dat ook in de toekomst vluchtelingen naar Europa en daarmee ook naar Duitsland zullen komen. “We willen legale wegen vinden..”. Belangrijk is dat de weg uit Midden-Oosten naar Turkije niet illegaal verloopt, maar “gecontroleerd, legaal en door ons georganiseerd”. Dit is een misdaad, een startsignaal aan 500 á 800 Miljoen Moslims van hele regio!

  Bovendien moesten alle EU landen Erdogan+ Merkel’s verdrag ondertekenen! Dit is de grootste oorzaak van EU ondergang! Dat Merkel Europa kapot maakt door haar niet aflatende drang Arabieren en Turken binnen te laten is juist. Zij is van mening, dat de vergrijzing op deze wijze kan worden opgevangen.
  “Allah Akbar” schreeuwende Moslims worden behandeld als oorlogsslachtoffers door de EU maffia! “Allah Akbar” wordt juist tijdens aanval gebruikt! Dit is een symbool van Jihadistische veroveringsoorlogen.
  Immers geen enkele oorlogsslachtoffer zou “Allah Akbar” schreeuwend binnenkomen…Maar Erdogan+Merkel vluchtelingen wel!!

  Het punt is dat er momenteel meer Syriërs in Europa zijn dan dat Syrië ooit heeft gehad, immers iedereen geeft zich uit voor Syriër, ook de hordes ‘vluchtelingen’ uit de hele Africa en Azie!. Omdat de registratie faalt en daardoor iedereen alle kanten oprent zal Europa destabiliseren!!
  Het snelle voortplanting is een heilige plicht van de moslims, en hierdoor ontstaat altijd een grote overschot van moslimbevolking! Europa is absoluut qua bevolkingpercentage de komende jaren alles behalve verloren de huidige islam tsunami is qua huidige aanwas weliswaar verontrustend…
  Non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Bangladesh, Pakistan, Irak, Syrie, Turkije, Libie, Soedan tot Marokko zien we overal overbevolking probleem. Sinds jaren 70 kunnen ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen. 

  DE OVERBEVOLKING IS HET ENIGE WERKELIJKE PROBLEEM !

  Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen…Bevolkingsgroei van moslims onder speciale omstandigheden is sneller. Nieuwe broedplaats van Moslims is nu Europa geworden.
  In huidige situatie passen de Moslims niet meer restricties en gaan er stemmen steeds op om een nieuwe tocht demografisch te ondersteunen door een doelgerichte kolonisatiepolitiek, desnoods door misdadigers naar Europa te verbannen en jonge meisjes te verplichten om ter plekke te trouwen met moslims. Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren kunnen de wereld veroveren via zijn succesvolle demografische oorlogdoctrine!!
  De ergste gevolgen van deze bevolkingsexplosie zullen nog komen…

  Abnormale groei van Moslims en gevolgen daarvan, huidige jihad oorlogen hebben niks mee te maken met de mensenrechten etc… Creatie van overbevolking is een grote wapen van Islam… Europa is nu al overbevolkt door de binnengedrongen massa Moslims. De komst van nog meer moslims uit Afrika en Azië zal de problemen alleen maar groter maken.

  Mohammed, voor zijn wereld dominantie heeft een nieuwe wapen gevonden.

  Creatie van een constante overbevolking als religieuze plicht, heeft altijd succes gehad en werkt nog steeds! Moslims exporteren hun uitstoot naar Europa en dit noemen ze migratie! De vele miljoenen moslimmannen die nu Europa binnenkomen, zijn opgevoed en opgeleid hoe ze nieuwe gastland kunnen koloniseren. Met huidige politieke doctrinaire patronen verstikken ze de vooruitgang en vernietigen ze bestaande cultuur, wat Mohammed ook deed…!
  De islamitische expansie is een feit. Ze wordt door de goddelijke hand gestuurd. Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. De Islam heeft een andere manier gevonden om Europa te koloniseren;middels de baarmoeder, immigratie en het bekeren van zwakke Europese volkeren.

  EU leiders willen de waarheid niet zeggen tegen hun eigen bevolking! Binnenkomende massa moslims is juist de slachtoffer van de barbarse Islam zelf. Overbevolking en structurele verplaatsing van de uitstoot is goed geregeld met de Islamitische regelgeving! Moslims volgen de wetten van Islam en hun jihad oorloggen zijn dus onvermijdelijk!

  De creatie van een constante overbevolking via een niet- naturelle weg is een grote wapen voor de Islam. Het is een wet in Islam en bedoelt voor de dominantie van hele wereld! De migratiestromen die de laatste jaren op gang komen de verkeerde oplossing zijn voor het probleem van de overbevolking.

  Miljoenen agressief ‘Allahu Akbar’ schreeuwende moslims worden geholpen door de EU machthebbers!

  Europa is het doelwit van een invasie, want een belegering impliceert dat er ook een verdediging tegen de aanval is. Het tegendeel is echter het geval: de lidstaten van de EU zetten hun deuren wijd open voor miljoenen moslims uit het Midden Oosten en Noord Afrika. ‘Vluchtelingen’ worden ze door media en politiek genoemd. ‘Onze jihad strijders, om jullie te veroveren en te onderwerpen,’ zegt ISIS.

  De islam heeft geen absolute meerderheid nodig om hier de boel te domineren. Als maar enkele procenten van de binnenkomende asielzoekers overgaat tot terroristische actie dan kunnen ze de gehele samenleving ontregelen.
  Wat ons hier in Europa betreft zullen we iets moeten verzinnen dat Arabieren, Turken, Pakistanen en Afrikanen in staat stelt hun eigen overbevolking problemen op te lossen zonder die te exporteren naar Europa.

  Beantwoorden

 3. Moslims hebben een zo afwijkende levensfilosofie, gedicteerd door de koran! Koran ziet immigratie als een soort troepen verplaatsing voor de heilige oorlog, Jihad! Migreren is een voorbereidende fase voor de jihad!

  Overvloedige “migratie” uit islamitische landen is een grote wapen in handen van Jihadisten.
  Moslimleiders maken duidelijk dat migratie een religieus gebod is. De reden hiervoor is simpel: hoe meer moslims naar het Westen komen, hoe meer mogelijkheden om in organisaties te infiltreren en hoe meer soldaten van de jihad zich zullen gelden wanneer het moment daar is, met het uiteindelijke doel de overwinning voor de islam.

  Huidige bestuurders zijn blind voor de harde realiteit. Massa immigratie van mensen uit een ons vijandelijke cultuur wordt de oorzaak van burgeroorlog in Europa. Smerige karakter kenmerkend nu de regeringsleiders, media en de hele bende van kerkleiders; ze verraden hun volk zonder enige scrupules. In plaats van vechten voor de rechten van hen eigen volk, kiezen ze voor meer islamisering…! Ze willen niet weten dat deze migratie de opstap is naar Jihad: in landen waar moslims met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie of asielrecht.
  Wij zijn de dupe van talloze “leiders” die hebben plaatsgenomen in de 2e kamer! Deze leiders worden niet wakker voordat moslims hier een meerderheid krijgen.

  Degene die de grootste angst voor deze invasie moeten hebben zijn de hardwerkende Nederlanders! Er zal namelijk niemand naar hun omkijken zo gauw het hier op overleven aankomt. Hardwerkende Nederlanders kunnen zich niet verdedigen tegen het verbale geweld wat veroorzaakt is door onder andere de media. En daar profiteren de corruptie en hun Islamisten van, want zij nemen ons al zoveel af wat wij verworven hebben door hard te werken belastingen te betalen…

  Concrete gevaren naderen nu het  tijdstip waarop de ondergang losbarst. Niet alleen door migranten, maar ook door hier al lang wonende moslims! Pro- islamitische EU beleid betekent maar één ding: de chaos is straks niet meer te overzien. in plaats van een stabiel Europa gaan we terug naar de middeleeuwen. 

  ISLAMITISCHE MEGASTRUCTUUR IN NEDERLAND!

  Turken en Marokkanen hebben een parallel islamitische infrastructuur opgebouwd in Nederland. Bijna alle binnenkomende migranten zijn moslims en die worden juist door deze aparte anti-Nederlandse maatschappij geabsorbeerd…
  Alle migranten na de aankomst, gaan eerst naar de moskee. Moskeen is juist de machtcentrum van de tegengestelde establishment!
  Imams en alle miltanten propageren haat tegen de Nederlandse cultuur. Onder invloed van deze establishment, worden de nieuwkomers niet aan de Nederlandse, maar aan de tegengestelde vijandelijke establishment toegevoegd.
  Moeten wij dan alles maar pikken?

  De nieuwkomers (99% Moslims) mogen niet geassimileerd worden. Zonder assimilatie door de Nederlandse cultuur, kunnen ze alleen de vijandelijke establishment vergroten.

  Op deze manier wordt het gevaar alleen groter!

  Migratie is alleen een verdere vergroting van ontstaand Islamitische Establishment binnen Nederland..

  TERRORISTEN BROEDPLAATS MET TWEE MONDEN!

  Nederlandse autoriteiten openen lekker nieuwe moskeen, maar in 73 % van de moskeen in Nederland wordt de jihad, zoals uitgevoerd door IS (ISIL) en Al-Kaida goedgekeurd!!
  Binnenkomende migranten komen juist heel snel onder de invloed van deze moskeen staan.
  Moslims geven hun kinderen aan de Moskeebestuurders voor de islamitische opoeding/opleiding! Nog meer kinderen krijgen anti -Nederlandse opleiding in de moskeen! Moskeekoepel heeft de macht. Hier geboren moslimkinderen worden opgevoed als ultieme vijanden van het land.
  “Nieuwe migrant” op zijn beurt betekent ook het vergroting van huidige anti- Nederlandse parallel infrastructuur van de islamieten…
  Het gaat niet alleen over een paar Jihadisten die tussen zitten. Elke nieuwe moslim zorg een vergroting van het bestaande anti- Nederlandse parallel infrastructuur.
  Overheid helpt deze moslims grote moskeen te bouwen en hun Islamitische centra wordt betaald vanuit belastingen, opgebracht door Nederlanders. Maar hier geboren Moslimkinderen worden door de razendsnel groeiende Islamitische infrastructuur, opgevoed als een ultieme vijand van het land.

  Niet Nederlandse instanties, maar de Islamitische establishment mag de migranten assimileren in Nederland, alsof Nederland een islamitische land geworden is!
  Moskeekoepel heeft dus een complete controle over de migrant, niet de Nederlandse overheid!
  Onder deze omstandigheden kunnen de binnenkomende moslims hier alleen nog meer radicaliseren.

  Verschrikkelijk!!

  PVDA, GL, D66 en CDA leiders gaan weer stemmen vragen bij de jihadisten broedplaats Moskee (ze beloven ook nog meer stempassen aan de moskeekoepels!)

  Derde en Vierde generaties Turken die Erdogan als hun enige leider zien of Marokkanen idem hun koning, krijgen zoveel stempassen voorgeschoteld.

  PVDA, GL, D66 en CDA leiders willen meer stemmen bij de Moslims. Ze gaan naar de moskeen en zeggen ze weer dat het terrorisme niks mee te maken heeft met de moskee!

  Corrupte politici propageren in deze moskeen dat ze aan de kant van de migranten (moslims) staan…!
  Er is helemaal geen sprake van immigratie! Immigratie houdt in dat mensen een land binnenkomen met medeneming van al hun bezittingen en hun oorspronkelijk land vaarwel zeggen en zich 100% focussen op hun nieuw land. Deze Turken en Marokkanen vormen juist het tegengestelde;ze creëren een vijfde colonne die verbonden is aan hun dictator Erdogan of Mohammed.
  Moslims hebben een zo afwijkende levensfilosofie, gedicteerd door de koran! Koran ziet immigratie als een soort troepen verplaatsing voor de heilige oorlog: Jihad!!!

  Deze politici vergeten te kijken naar landen in het Midden Oosten en Noord Africa waar alle anders denkende vermoord worden.
  Nederland is geen migratieland en dat dit proces toch plaats vindt is ongewild en afgedwongen door simpele politici die het vermogen niet hebben om vooruit te kijken.

  Dankzij PVDA, GL, D66 en CDA politici, (dat zij überhaupt politici hebben kunnen worden, geeft te denken)
  hebben de Jihadisten nu ook dubbel nationaliteit, dit is vreselijk voor Nederland. Compleet gestoord! Hoe psychisch gestoord moet je wel zijn om hier goedkeuring aan te verlenen.
  Ze stemmen in Turkije, in Marokko, in Nederland voor alle verkiezingen, voor het EU parlement ook..
  Wat is de denkvermogen van huidige bestuurders? Kiesrecht verlenen aan een massa die compleet tegen de normen en waarden van Nederland is;Turken en Marokkanen die via schotels alleen hun eigen politiek volgen, mensen die volledig gehersenspoeld zijn door hun moslimleiders, dit toont overduidelijk aan hoe corrupt huidige establishment is.
  Zoveel stempassen voor de Noord – Afrikaanse en Turkse “migranten”! Verschrikkelijke cijfers. Wat een ellende. Weg met die valse “migrant” die hierheen met zijn Turkse vlag/hoofddoek, als bezetter komt.

  De grootste bedreiging voor onze cultuur is derhalve het toestaan van islamitisch gewoonterecht..

  Weg met die Erdoganisten en alle Mohammedanen. Ze mogen helemaal geen kiesrecht krijgen..!
  De overvloedige migratie (=troepen verplaatsing voor de JIHAD) uit islamitische landen wordt zo snel mogelijk gestopt! Hier gelden alleen de normen/waarden en cultuur van het ontvangende land, dus Nederland. Dit wordt indringend gecommuniceerd en overgebracht aan de “migrant”.

  Wie hier wil wonen en leven moet weten dat het dragen van een islamitische hoofddoek streng is verboden. Deze rechten zijn onherroepelijk en onaantastbaar. Wie hieraan niet wil voldoen kan hier niet blijven en zal weer moeten vertrekken.

  Beantwoorden

 4. Door de aanhoudende Islamitische groei en migratie is natuurbalans in gevaar gekomen!
  Een nieuwe soort onconventionele wapen in handen van moslims. Moslimleiders, zoals Turkse dictator Erdogan en koning Mohammed weten blijkbaar dat er betere strategische wapens bestaan om via migratie de bevolkingssamenstelling te veranderen voor politieke en militaire doeleinden.
  Migratiestromingen worden gebruikt als een instrument van buitenlands beleid om politieke meningsvorming te veranderen en de tegenstander op kosten te jagen.
  Voor Turkse dictator Erdogan is het wezenlijk van belang, met name als moslims snel het staatsburgerschap kunnen verwerven en daarmee ook politieke rechten krijgen.
  Leiders willen nog meer moslims op de aarde! Expansie, oorlog en migratie van moslims gaat onverminderd door. De aard van de oorlogvoering is nu veranderden de vluchtelingen zijn de oorlog geworden. Enorme overbevolking die veroorzaakt is door de politieke ideologie van moslimlanden, is een grote bron voor de burgeroorlogen! De ideologie achter de Islam kent maar een houding: expanderen. Marokkaanse bevolking expandeert van 17 Miljoen nu naar 46 miljoen (in hele Europa ca. 8 Miljoen Marokkanen)wil zijn uitstoot zo snel mogelijk kwijt! Als ze een keer weg zijn, willen ze ook niemand terugnemen! Turkije 80 Miljoen + in Europa ca. 11 miljoen!
  Turkije en Marokko willen alleen exporteren: Marokko 8, Turkije 11 miljoen al geëxporteerd! Dus via het uitwijzen van zo veel mogelijk mensen willen ze hun politieke positie in het buitenland versterken.

  Overbevolking in Moslimlanden, dit komt door de wanzinnige barbarse politieke ideologie. Voor de expansie van de islam over heel Europa wordt ieder denkbaar middel ingezet. paramilitaire structuren: het scheppen van migratiestromen tijdens een burgeroorlog in een moslimland om de niet-islamitische landen een etnische nadeel te verschaffen, zoals het forceren massa van vluchtelingen of het ontregelen van migranten verkeer over de weg.

  De islam produceert bevolkingsexplosies, maar er is geen genoeg voedsel en de levensmiddelen blijven beperkt. Islamitische ideologie hindert om een betere systeem te ontwikkelen. De overbevolking is een vaste patroon en als gevolg, er ontstaan enorme conflicten en burgeroorlogen om gelimiteerde voedsel te delen! Uiteindelijk zien we elke keer verdrijvende massa’s.
  Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen. De islam produceert enorme overschoot hordes jonge mannen die moeten migreren naar andere landen om islam te verspreiden…!
  Het geboorteoverschot komt hierheen, waardoor Europa straks 1 grote metropool wordt, zonder 1 stukje groen.

  Door de islamitische ideologie veroorzaakte overbevolking is de oorzaak van huidige conflicten en burgeroorlogen. Woestijngebieden hebben beperkte leefgebieden. Er is niet genoeg voedsel voor de expanderende Moslims! Er volgen per direct grote migratiegolven richting zwakke Europa!! Massa migraties, volksverhuizingen uit deze landen worden alleen groter!
  Koran propageert dat de moslims sneller moeten groeien dan de andere volkeren, alle beperkingen worden met de harde hand bestreden: er worden ieder denkbaar middelen ingezet. Daarbij wordt gestreefd naar het expansie van de islamitische bevolking, die uit moet groeien tot een meerderheid! Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking: kindhuwelijken, polygamie, herhaaldelijk “trouwen”met de nicht en neef..! Aan de hand van Koran worden de kinderen gedwongen tot de mohammedaanse fok praktijken, als gevolg meisjes die elke jaar moesten baren voor de heilige oorlog! Daaraan lijden veel mensen en wij moeten dit Mohammedaanse praktijk met onze wet legaliseren en hen hierheen toelaten, onbeperkt moeten onderhouden!

  Georganiseerde hoge emigratiegraad wordt nu nog erger!

  De bevolking van Irak, Marokko, Syrie, Turkije, Afghanistan, Somalië, Pakistan, Libie, Soedan, Indonesië, Jordanië, Jemen, Tunesië, Egypte etc. blijft abnormaal groeien. Het aantal moslim migranten blijft sterk toenemen terwijl Nederland vol is! Helaas is het juist de Nederlandse overheid die de islam daarbij steunt. Enorme faciliteiten maken Nederland als een ultieme broedplaats voor de moslims.
  De overheid misbruikt daarvoor het hele sociale verzekeringsstelsel en alle voorzieningen die door Nederlanders worden betaald met hoge verzekeringspremies en belastingen. Islamitische leiders weten nu dat hen zo op een presenteerblaadje werd aangeboden wat zij in eeuwen durende aanvalsoorlogen niet konden bereiken.
  Moslims fokken door:huidige demografische nachtmerrie waarbij de moslims door stevig doorfokken als vanzelf de grootste partij worden in Europa is een van de belangrijkste bedreiging.
  Moslims kweken als konijnen zijn de ondergang van onze sociale wetgeving want overbevolking brengt ramp. Er is echter ook een risicostrategie verbonden aan dit instrument. Een migrantencrisis kan namelijk zodanig uit de hand lopen dat de uitstroom te groot wordt en op haar beurt weer hele regio kan destabiliseren. Ze gaan Europese volkeren verdrukken via hun export nog meer Moslims naar alle gebieden.

  Als die immigratie niet stopt is de burgeroorlog op den duur onvermijdelijk. De islam zal niet geweldloos hervormen. Daar zal een grote, hete oorlog voor nodig zijn. 
  Er moet nu definitief een einde gemaakt worden aan deze islamitische stormvloed vanuit alle moslimlanden. De tijd dringt!

  Beantwoorden

 5. Wereldwijd lijden zowel moslims als niet-moslims onder de ISLAM en telkens zijn vrouwen de grootste slachtoffers.Miljoenen moslimvrouwen moeten geïsoleerd leven in angst voor lijfstraffen en ze hebben geen rechten. Binnen het islamitische wereldbeeld worden vrouwen gezien als minderwaardige wezens, die op allerlei terreinen worden achtergesteld op de man.De vrouw wordt binnen de islam gezien als een lustobject. Om te voorkomen dat mannen in de war zouden geraken, houdt men dat lustobject zoveel mogelijk uit de publieke sfeer.Daarom houdt men haar steeds in huis.Ze mogen niet eens zelf bepalen of ze de deur uitmogen; het is haar mannelijke voogd, die bepaalt of ze dit wel of niet mag…Allah heeft aan mannen en vrouwen verschillende rechten en plichten gegeven:Een man kan huwen met een meisje dat niet geslachtsrijp is (Koran- 65, 4)…De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man”(Koran- 4, 176)…De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid ”(Koran- 4, 34)…Het getuigenis van een man is dat van twee vrouwen waard ”(Koran- 3, 282)…De vrouw dient beschikbaar te zijn voor de seksuele bevrediging van de man…Uw vrouwen zijn een akker voor u, zo komt dan tot uw akker zoals gij maar wilt”(Koran- 2:223)… .Een vrouw die verkracht is in een islamland wordt behandeld als dader. Zij heeft overspel gepleegd en verdient zweepslagen of steniging als straf.De verkrachter vrijwel altijd vrijuit gaat wegens gebrek aan het vereiste bewijs, dat moet worden geleverd door vier getuigen, die de seksuele daad met eigen ogen gezien hebben.Verkrachte meisjes worden ook vaak vermoord, om de eer te redden van de familie. ..Het symbool van de ondergeschikte positie van de vrouw is de verplichte islamitische lichaamsbedekking,zoals hoofddoek, nikab en boerka.De hijab is als een ketting rond de nek en de geest van een vrouw, die haar afhankelijk en onderdanig maakt. Wie ervoor kiest om een hijab te dragen, kiest voor een leven als tweederangsburger en alle vernederingen die daarbij horen…

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *